LAW FIRMS NAMIBIA

Oshakati / Windhoek /

Law Society of Namibia

Oshakati

Lorenz Angula Inc. (Size: 14)

Windhoek

Conradie & Damaseb (Size: 4)
Dr. Weder, Kauta & Hoveka Inc. (Size: )
Du Plessis, Cronjé & Roux Attorneys (Size: 3)
Ellis & Partners (Size: 3)
Engling, Stritter & Partners (Size: 8)
Etzold - Duvenhage (Size: 4)
Fisher, Quarmby & Pfeifer (Size: 7)
Koep & Partners (Size: 8)
Lorenz Angula Inc. (Size: 14)
Sisa Namandje & Co. (Size: 5)
Theunissen, Louw & Partners (Size: 4)

© Copyright 1996-2011 Lexadin
Document Created at August 20, 1996
Last Update september 25 2011