LEGISLATION ANDORRA

Administrative / Public Law / Banking Law / Commercial Law / Communications And Media Law / Constitutional Law / Construction Law / Criminal Law / E-Commerce / Electoral Law / Health Law / Intellectual Property Law / Labor Law / Law Sources / Litigation And Court Procedure / Tax Law /

Constitutional Law

Constitució del Principat d'Andorra (28/04/1993)
Constitution
Constitution

Litigation And Court Procedure

Law on the Tribunal de Comptes
Llei del Tribunal de Comptes

Electoral Law

Llei 5/2005, del 21 de febrer, qualificada de modificació de l'article 1 i de l'article 11 de la Llei qualificada de finançament electoral
Llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, de data 15 de desembre del 2000.
Llei qualificada de finançament electoral.
Llei qualificada de modificació dels articles 6.1 i 7.1 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, de data 26 de novembre de 1999.
Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, de data 3 de setembre de 1993.

Administrative / Public Law

Butlletí Ofical
Codi de l'Administració (29/03/1989) - BOPA 6/1989
Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social
Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà
Loi sur la nationalité

Criminal Law

Llei 15/2008, del 3 d'octubre, qualificada de modificació de la llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del codi penal
Llei 16/2008, del 3 d'octubre, qualificada de modificació de la llei qualificada de modificació del Codi de Procediment penal, del 10 de desembre del 1998
Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari.
Llei 9/2005 qualificada del Codi Penal, del 21 de febrer 2005 (BOPA 25, any 17)
Llei 9/2005, qualificada del Codi Penal
Llei de la Policia
Llei qualificada del Cos de Policia
Loi qualifiée de modification du Code Pénal. 27-11-1997

Commercial Law

Llei 2/2008, del 8 d'abril, d'inversions estrangeres al Principat d'Andorra
Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica
Llei d'inversions estrangeres

Labor Law

Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals

Health Law

Llei 1/2009, del 23 de gener, de modificació de la Llei general de sanitat
Llei General de Sanitat de 20 de març de 1989

Tax Law

Llei 14/2006,de modificació de la Llei 19/2004 ,del 3 novembre, de l'impost indirecte sobre les activitats comercials, del 27 de octubre 2006(BOPA 86, any 18)
Llei 19/2004, de l'impost indirecte sobre les activitats comercials
Llei 27/2008 d'impostos especials, del 20 de novembre de 2008(BOPA 94, any 20)
Llei 5/2004, del 14 d'abril, del Codi de Duana (BOPA 29, any 16)
Llei de control de les mercaderies sensibles, del 4 de març de 1999
Llei de l'impost de mercaderies indirecte (IMI), del 26 de juny de 1991
Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis (13/04/2000) - BOPA 24/2000
Llei de modificació de l'impost de mercaderies indirecte, del 25 de maig
Llei de modificació de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte
Llei de modificació de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte
Llei de modificació de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte 2000
Llei de taxes sobre el consum, del 30 de desembre de 1985 (derogada excepte els articles 1,2 i 20)
Reglament d'aplicació de l'impost indirecte sobre les activitats comercials, del 3 de gener 2007 (BOPA 2, any 19)
Reglament d'aplicació de la Llei de control de les mercaderies sensibles,
Reglament d'impostos especials, del 21 de gener de 2009(BOPA 4, any 21)

Banking Law

Llei de bases de l'ordenament tributari (19/12/1996) - BOPA 5/1997
Llei general de les finances públiques (19/12/1996) - BOPA 5/1997

Communications And Media Law

Law on public broadcasting and television and the incorporation of the public company Ràdio i Televisió d'Andorra SA

Intellectual Property Law

Draft law on copyright and neighboring rights
Law on the use of State emblems and signs
Law on trading names, company names and shop signs
Llei de marques
Llei de patents, de 10/06/1999
Patent Law, 1999
Regulations for the implementation of the Law on trading names, company names and shop signs
Taxation Law of the Office of Trademarks

Construction Law

Llei 29/2008, de l'11 de desembre, del cadastre

E-Commerce

Llei 6/2009, del 29 de desembre, de signatura electrònica.

Law Sources

Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
Consell General
Duana Andorrana
Ministeri d'Ordenament Territorial, Urbanisme i Medi Ambient
Ministeri de Finances
Oficina de Marques

© Copyright 1996-2010 Lexadin
Document Created at August 20, 1996
Last Update march 12 2010