De Inschrijving

   Orientatie
Vereisten
Rechtsvormen
Inschrijving
Startvorm
Ondernemingsplan
Financiering
Fiscaal
Promotie
Adressen en links
Agenda
Email

           Elke onderneming (plus eventuele nevenvestigingen) die een bedrijf uitoefent moet zich binnen een week voor of na vestiging laten inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze inschrijving is wettelijk verplicht. Deze verplichting geldt niet voor de zogenaamde vrije beroepsbeoefenaren, zolang dat in de rechtsvorm van een eenmanszaak of maatschap gebeurt (voor VOF, CV en BV is inschrijving altijd verplicht).

Voor de opgave van de gegevens moet gebruik worden gemaakt van formulieren die gratis bij de Kamer van Koophandel te verkrijgen zijn. Hierop worden gegevens ingevuld als naam, doel, vestigingsplaats van de onderneming, eigenaar(s), vennoten, commissarissen, etc.

Als handelsnaam kunt u uw eigen naam kiezen maar u kunt ook een naam bedenken. De naam mag echter niet zo veel op een andere reeds gebruikte naam lijken dat verwarring bij het publiek kan ontstaan. De naam mag ook niet misleidend zijn of misverstanden in de hand werken. U kunt door de Kamer van Koophandel een onderzoek laten doen (regionaal of landelijk) naar een door u te voeren handelsnaam. (Kosten ongeveer EUR 90,00)

U dient plaats en inschrijvingsnummer van het Handelsregister op uw uitgaande stukken (zoals brieven, orders, facturen en offertes) te vermelden.

Voor de inschrijving is een jaarlijkse vergoeding verschuldigd die door de Kamer in rekening wordt gebracht. De hoogte van dit bedrag is voornamelijk afhankelijk van het in de onderneming gestoken kapitaal. De Kamer stelt de jaarlijkse bijdrage vast op basis van schaalbedragen die het Ministerie van Economische Zaken bepaalt. Uit de bijdragen financiert de Kamer de activiteiten die in het belang van het bedrijfsleven worden gehouden. De bijdragen lopen uiteen van zo'n EUR 50.00 tot EUR 15.000 per jaar.

    


    
     email
© Copyright 1996 Lexadin
Document Created at august 20, 1996;
Last Update september 19, 1996.