Fiscale aspecten

   Orientatie
Vereisten
Rechtsvormen
Inschrijving
Startvorm
Ondernemingsplan
Financiering
Fiscaal
Promotie
Adressen en links
Agenda
Email

;          

Tante Agaath-regeling

Met ingang van 1 januari 1996 heeft de overheid een regeling ingesteld die het voor particulieren fiscaal aantrekkelijker maakt geld te lenen aan startende ondernemers.

Mits de lening voldoet aan een aantal voorwaarden heeft de particulier die geld leent aan een startende ondernemer een aantal fiscale voordelen.
De startende ondernemer heeft natuurlijk het voordeel dat hij makkelijker de financiering voor zijn onderneming rond kan krijgen.

A. De lening moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

- de lening moet tenminste EUR 2.269,- bedragen;
- de rente mag niet meer bedragen dan de wettelijke rente;
- de lening moet `achtergesteld' zijn: andere schuldeisers hebben de eerste acht jaar voorrang bij het innen van hun schulden;
- de lening moet worden aangewend voor de financiering van het verplichte ondernemingsvermogen.

B. De fiscale voordelen voor de particulier zijn:

- Voor de eerste 8 jaar geldt voor het uitgeleende bedrag een vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing in box 3 (30% over een fictief rendement van 4% op uw vermogen) tot een maximum van 52.110 .

- bij kwijtschelding is het geleden verlies aftrekbaar voor de inkomstenbelasting tot maximaal EUR 46.984 per ondernemer. Deze aftrek is mogelijk indien het bedrag binnen acht jaar na het verstrekken van de lening wordt kwijtgescholden en er om een beschikking bij de belastingdienst wordt verzocht waarin staat dat de ondernemer het kwijt te schelden bedrag niet meer kan terugbetalen (er moeten minimaal 12 maanden verstreken zijn na afsluiten van de lening).

- vrijstelling van de lening voor de vermogensbelasting.

C. De ondernemer kan van deze regeling gebruik maken indien hij een startende ondernemer is, dat wil zeggen dat hij in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek en deze aftrek niet meer dan zeven jaar heeft gehad (vraag een beschikking aan bij de belastingdienst).
Binnen 4 weken nadat de schriftelijke leenovereenkomst wordt afgesloten moet deze geregistreerd worden bij de belastingdienst/registratie en successie.

Kleine Ondernemers Regeling


U kan in aanmerking komen voor vermindering van BTW-afdracht en soms hoeft u helemaal geen BTW af te dragen. De voorwaarden om onder de kleine ondermers-regeling te vallen zijn:

- U bent na aftrek van voorbelasting minder dan 1.883 euro aan omzetbelasting verschuldigd;
- u hebt een eenmanszaak of maakt deel uit van een vennootschap onder firma of een maatschap;
- u voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de BTW.

Toepassing van de kleine ondernemersregeling leidt er in de praktijk toe dat u geen omzetbelasting behoeft te betalen.

          
          

 

          
 

             email
© Copyright 1996 Lexadin
Document Created at november 18, 1996;
Last Update september 15, 1997.